Term and Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ทุกประเภท ที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอเปลี่ยนคืนสินค้า ที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. การจัดส่งสินค้าที่พรีออเดอร์ ขึ้นอยู่กับบริการขนส่งและการผลิตสินค้า ท่านรับทราบและยอมรับความถึงความล่าช้าในการขนส่ง โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน 
  6. หากมีการไม่ได้รับสินค้า ตามบริการขนส่งออกไปแล้ว ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 


ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนสินค้า ภายใน 5-7 วันนับจากได้รับสินค้า
หากไม่มีสินค้าที่เหมือนกันให้เปลี่ยนคืน ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าภายในร้าน ตามจำนวนเงินที่ท่านจ่ายไป
สภาพสินค้า, ป้ายราคา, แพ็คเกจสินค้า ฯลฯ ที่ต้องการเปลี่นน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุถเสียหาย / มีกลิ่น ไม่ผ่านการใช้งาน / ผ่านการซัก

กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบการสั่งซื้อสินค้าไว้หากทำการคืนสินค้า
ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าที่สภาพแตกต่างจากเดิม หรือการตัดเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าต่างๆ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับบริการขนส่ง
สินค้าที่ทำการเปลี่่ยนคืนได้ สินค้าราคาปกติเท่านั้น
สินค้าที่ทำการเปลี่ยนคืนไม่ได้ สินค้าที่ลดราคา และจัดโปรโมชั่น / เครื่องประดับ / รองเท้า
สินค้าที่ทำการเปลี่ยนคืนได้ต้องซื้อภายใน facebook / Instagram / website / Line official ของทางแบรนด์ Icyicyshop เพียงเท่านั้น
หากไม่มีหลักฐานการชำระเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy